Anglesey Circuit/Trac Môn: Race Against Dementia

Mae gwirfoddolwyr awyddus wedi bod yn gweithio gyda Anglesey Circuit / Trac Môn a gyrwyr beic Bennetts British Superbike Championship i drefnu nifer o ddigwyddiadau i godi arian i helpu’r frwydr yn erbyn dementia.

Ymwelodd TeliMôn â’r trac i ddysgu mwy am yr hyn maent yn ei wneud, gan gynnwys y Noson Chwaraeonwyr a fydd yn cael ei gynnal heno (Dydd Mawrth y 7fed o Awst) a drefnwyd gan John Lee. Bydd yr holl elw o’r digwyddiad yn mynd tuag at y ward dementia yn Ysbyty Gwynedd. Bydd copi o’r poster ar gael o dan yr adran sylwadau oddi dan y fideo hwn os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad.

Bydd TeliMôn yn dychwelyd i Tŷ Croes yn fuan am fwy o straeon o’r trac 😀

Eager volunteers have been working with Anglesey Circuit / Trac Môn and Bennetts British Superbike Championship riders to arrange a number of fundraising events to help the fight against dementia.

TeliMôn visited the circuit to learn more about what they’re doing, including a Sportsmans Evening that will be taking place at the circuit’s Club House tonight (Tuesday the 7th August) that has been organised by John Lee. All proceeds from the event will go towards the dementia ward at Ysbyty Gwynedd. There is a copy of the poster in the comments section below this video if you’d like more information about the event.

TeliMôn will be returning to the circuit soon for some more tales from the track 😀