Sgin Ti Jôc? – Theatr Fach Llangefni

Mae Marged Esli ar daith o gwmpas Ynys Môn efo’r nod o ddarganfod y jôc gorau!

Yn y bennod hon mae hi’n ymweld â Theatr Fach Llangefni i glywed am y sioe gomedi newydd “Gofod Gwallgo” a fydd yn cael ei berfformio yn y theatr rhwng y 17eg a’r 20fed o Hydref 😁

Am fwy o fanylion ewch i https://goo.gl/yzPXhv

Marged Esli is on a journey around Anglesey with the aim of finding the funniest joke! 

In this episode she visits Llangefni’s Theatr Fach to hear about the new comedy show “Gofod Gwallgo” that’ll be performed in the theatre between the 17th and the 20th of October 😁

For more information visit https://goo.gl/yzPXhv