Yr Ochr Arall? (The Other Side?) – Iorwerth Arms, Bryngwran

Yn y bennod yma bydd Dr Marian Gwyn a’r cyfryngwr ysbrydol Islwyn Wyn Owen (o Glwb Ysbrodolwyr y Willow yn Kingsland, Caergybi) yn ymchwilio i’r pethau rhyfedd sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn yr Iorwerth Arms, Bryngwran. 👻👀🎥

Dr Marian Gwyn and spiritualist medium Islwyn Wyn Owen (of the Willow Spiritualist Club in Kingsland, Holyhead) visit the Iorwerth Arms, Bryngwran to investigate some spooky goings-on! 👻👀🎥