Ffitrwydd MÔN Fitness – Aberffraw

Ydych chi erioed wedi ffansio nofio yn y môr? 🏊‍♀️💦🌊

Mae Emily Bratherton o CTC Fitness yn ymweld ag Aberffraw i gyflwyno ychydig o awgrymiadau a chyngor diogelwch pwysig i’ch helpu i fynd i mewn i’r dŵr yr haf yma 😀

Have you ever fancied swimming in the sea? 🏊‍♀️💦🌊

Emily Bratherton of CTC Fitness visits Aberffraw to bring you some handy tips and important safety advice to get you ready to head into the water this summer 😀