Sgyn Ti Jôc? (Pennod 1af) | (1st Episode)

Mae Marged Esli ar daith o gwmpas Ynys Môn efo’r nod o ddarganfod y jôc gorau! Heddiw mae hi’n ymweld â Llangefni a Bryngwran.

Marged Esli is on a journey around Anglesey with the aim of finding the funniest joke! Today she visits Llangefni and Bryngwran.