Yr Ochr Arall? (The Other Side?) 02 – Gwyndy

Yn y bennod yma bydd Dr Marian Gwyn a’r cyfryngwr ysbrydol Islwyn Wyn Owen (o Glwb Ysbrodolwyr y Willow yn Kingsland, Caergybi) yn mynd ar daith o gwmpas Môn yng nghanol y nos i ymchwilio rhai o’r mannau arswydus sy’n gyfagos i hen briffordd yr ynys!

Gwyliwch tan y diwedd un gan fod yna ddirgelwch eithaf chwilfrydig ac mi hoffem ni eich help i’w ddatrys! 👻👀🎥

Dr Marian Gwyn and spiritualist medium Islwyn Wyn Owen (of the Willow Spiritualist Club in Kingsland, Holyhead) take a nocturnal tour of Anglesey to investigate some spooky locations along the island’s old main road!

Keep watching until the very end as there’s a rather curious mystery that we’d like you to help us solve! 👻👀🎥