Sgin Ti Jôc? #2: Tafarn Y Rhos

Mae Marged Esli ar daith o gwmpas Ynys #Môn efo’r nod o ddarganfod y jôc gorau! Yn y bennod hon mae hi’n ymweld â Tafarn Y Rhos 😁

 Mae’r fideo yma yn cynnwys jôcs sydd ddim yn addas i gynulleidfa ifanc!

Marged Esli is on a journey around #Anglesey with the aim of finding the funniest joke! In this episode she visits Tafarn Y Rhos 😁

 This video contains jokes that are not suitable for a younger audience!