Llongddrylliadau Ynys Môn: HMY Mary / Shipwrecks of Anglesey: HMY Mary

Mae’r Archaeoloegydd Morol Lowri Roberts, sy’n gweithio i Wessex Archaeology ac yn wreiddiol o Foelfre, yn dychwelyd i Fôn i gyflwyno “Llongddrylliadau Ynys Môn”, cyfres newydd TeliMôn sy’n gobeithio darganfod y straeon y tu ôl i rai o’r llongau a gollwyd yn y dyfroedd peryglus oddi ar arfordir Môn.

Yn y bennod gyntaf hon rydym yn ymchwilio’r “HMY Mary”, y Llong Frenhinol gyntaf erioed o’r Llynges Frenhinol, a gollwyd oddi ar Ynysoedd y Moelrhoniaid ym 1675 gyda cholled o 35 o fywydau.

Maritime Archaeologist Lowri Roberts, who works for Wessex Archaeology and is originally from Moelfre, returns to Anglesey to present “The Shipwrecks of Anglesey”, TeliMôn’s new series that aims to unearth the stories behind some of the ships lost in the treacherous waters off the Anglesey coast. 

In this first episode we investigate the HMY Mary, the first ever Royal Yacht of the Royal Navy, that sank off The Skerries in 1675 with the loss of 35 lives.

[Bilingual video with English subtitles]