Y Gornel Hanes – Arnold Gibson

Rhan 1 (Part 1)

Rhan 2 (Part 2)

Ymunwch â ni yn “Y Gornel Hanes” i glywed straeon cymuned Môn. Yn y bennod yma mae Terry Phipps yn siarad hefo Arnold Gibson o Langefni.

Join us in “Y Gornel Hanes” to listen to stories from the community of Anglesey. In this episode Terry Phipps interviews Arnold Gibson from Llangefni.