Be i ‘Neud a Lle i Fynd! – Carnifal a Chneifio

Mae Kev Bach a Cerian yn dychwelyd i TeliMôn i ddweud wrthych chi “Be i ‘Neud a Lle i Fynd!”

Yn y bennod hon mae’r criw yn rhoi sylw ar Garnifal Gwalchmai a Diwrnod Cneifio Y Ring, Anglesey Rhosgoch, dau ddigwyddiad gwych a fydd yn cael eu cynnal ar yr ynys y dydd Sadwrn yma (yr 18fed o Awst 2018) 😀

Kev Bach and Cerian return to TeliMôn to tell you “What to do and where to go!”

In this episode the crew shine a spotlight on the Gwalchmai Carnival and the Shearing Day at The Ring, Rhosgoch, two fantastic events that are being held on the island this Saturday (the 18th of August 2018) 😀