Be i ‘Neud a Lle i Fynd! – Sioe Môn

Mae Kev Bach a Cerian yn ymuno â TeliMôn i gyflwyno cyfres newydd sy’n dweud wrthych chi “Be i ‘Neud a Lle i Fynd!”

Yn y bennod hon mae’r criw yn mynd draw i’r Cae Sioe i weld sut mae’r trefnwyr yn paratoi ar gyfer Sioe Môn eleni.

Kev Bach and Cerian join TeliMôn to present a new series that tells you “What to do and where to go!”

In this episode the crew head to the Anglesey Showground to see how the organisers are preparing for this year’s show.