Diwrnod Agored Crefftau’r Goedlan / Coppice Craft Open Day

馃彺鬆仹鬆仮鬆伔鬆伂鬆伋鬆伩鈩癸笍[Mae’r fideo yma wedi cael ei noddi gan adran Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys M么n]

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys M么n yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith i wella rhinweddau arbennig a thirwedd eithriadol yr ardal聽馃尦馃尣馃寠

Maent yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau gwych ar yr ynys, fel y Diwrnod Agored Crefftau’r Goedlan yng Nghoed Llwynonn, i helpu i ledaenu’r neges ac annog mwy o wirfoddolwyr i ymuno 芒’r t卯m.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda’r t卯m AHNE, cysylltwch 芒 ni ar 01248752472 – AONB@ynysmon.gov.uk

馃彺鬆仹鬆仮鬆仴鬆伄鬆仹鬆伩鈩癸笍[This video has been sponsored by The Isle of Anglesey Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) department]

The Isle of Anglesey Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) is looking for volunteers to help carry out work to improve its special qualities and outstanding landscape.聽馃尦馃尣馃寠

They hold a range of fantastic events on the island, such as the Coppice Craft Open Day at Coed Llwynonn, to help spread the message and encourage more volunteers to join the team.

If you鈥檙e interested in volunteering with the AONB team please contact them on 01248752472 – AONB@Anglesey.gov.uk