Pasbort i Fôn – Halen Môn Anglesey Sea Salt

Mae Kev Bach yn ymweld â Halen Môn Sea Salt i ddysgu’r stori y tu ôl i un o allforion enwocaf Môn 😀
ℹ️ Mae’r gyfres yma wedi’i ariannu’n rhannol gan adran AHNE Cyngor Sir Ynys Môn
Kev Bach visits Halen Môn Sea Salt to learn the story behind one of Anglesey’s most famous exports 😀
ℹ️ This series is part-funded by the Isle of Anglesey County Council AONB department.